بستن
FA EN AR RU FR

ابتکار اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی

ابتکار اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی


ابتکار اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی

با ابتکار اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان، در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی و لزوم افزایش سرانه مطالعه در کشور طرح تشویق مطالعه جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار می گردد. دانشجویان علاقمند می توانند از لیست زیرکتاب مورد علاقه خود را انتخاب و تقاضای خود را به ایمیل اداره چاپ و نشر دانشگاه به آدرس press@guilan.ac.ir ارسال نموده و کتاب را دریافت کنند و پس از مطالعه کتاب، دو صفحه خلاصه کتاب را به همراه مشخصات خود به ایمیل این اداره ارسال نمایند تا به جهت تشویق، کتابی دیگر اهداء گردد.

لیست کتاب در طرح تشویق مطالعه