بستن
FA EN AR RU FR

ارتباط با ما

ارتباط با ما


آدرس: رشت – کیلومتر ۵ جاده قزوین – مجتمع دانشگاه گیلان – ساختمان کتابخانه مرکزی – طبقه ۴
تلفنخانه: ۳۳۶۹۰۲۷۴-۸
  نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر افشین عموزاده رییس اداره چاپ و انتشارات ۶۰۴۳ ۳۳۶۹۰۲۴۵

 

 

 

 

 

 

 

خانم سبحانی

 

خانم جعفری

 

آقای شاد

 

نشریات و همایش ها

 

کتاب، استعلام، داوری و فروش کتاب

 

انبار و توزیع کتاب

 

۶۱۰۷

 

۶۰۰۵

 

۶۰۲۱

ایمیل:  

Press@guilan.ac.ir

entesharatofguilan@yahoo.com