بستن
FA EN AR RU FR

ارتباط با ما - همکاران

ارتباط با ما - همکاران


ارتباط با ما - همکاران

آدرس: رشت - کیلومتر 5 جاده قزوین - مجتمع دانشگاه گیلان - ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه ۴
تلفنخانه: 33۶۹۰۲۷۴-۸
  نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر افشین عموزاده رییس اداره چاپ و انتشارات ۶۰۴۳ 33690245 33690370   33690370   33690245    
 خانم سبحانی   خانم جعفری   آقای شاد کتاب و اطلاع رسانی   نشریات و همایش ها   استعلام، داوری و فروش کتاب   انبار و توزیع کتاب  ۶۱۰۷   6005   6021
ایمیل:   Press@guilan.ac.ir entesharatofguilan@yahoo.com