بستن
FA EN AR RU FR

لیست کتابهای در دست چاپ انتشارات دانشگاه گیلان ـــ خرداد ماه ۱۳۹۴

لیست کتابهای در دست چاپ انتشارات دانشگاه گیلان ـــ خرداد ماه ۱۳۹۴


لیست کتابهای در دست چاپ انتشارات دانشگاه گیلان ـــ خرداد ماه ۱۳۹۴

وضعیت کتابهایی که از دانشکده‌ها تحویل انتشارات دانشگاه گیلان شده‌اند و در مراحل چاپ است به شرح فایل پیوست می باشد. لازم به ذکر است لیست کتابها از لینک زیر قابل دریافت است:

 

لیست کتابهای در مرحله چاپ انتشارات دانشگاه گیلان _ خردادماه 1394