بستن
FA EN AR RU FR

کتاب های آماده چاپ

کتاب های آماده چاپ


وضعیت کتابهایی که از دانشکده‌ها تحویل انتشارات دانشگاه گیلان شده‌اند و در مراحل چاپ است، به شرح زیر می‌باشد:

(تیــرماه ۱۳۹۴)

ردیف عنوان پدیدآور نوع اثر دانشکده وضعیت
۱ مقدمه‌ای بر مدارهای الکتریکی (چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات) دکتر غلامرضا باقرسلیمی ترجمه فنی در مرحله اخذ مجوز ارشاد جهت چاپ کتاب
۲ نظریه ترجمه دکتر شهناز محمدزاده ترجمه علوم‌انسانی در مرحله چاپ کتاب
۳ والیبال ساحلی ایرج خلیق ترجمه تربیت‌بدنی در مرحله اخذ مجوز ارشاد جهت چاپ کتاب
۴ آب‌سنجی دکتر مهدی اسمعیلی ورکی ترجمه علوم‌کشاورزی در مرحله چاپ کتاب
۵ توانمندسازی منابع انسانی دکتر محمد دوستار، مرجان بابایی تألیف علوم‌انسانی در مرحله چاپ کتاب
۶ مقدمه‌ای بر اقتصاد روستایی دکتر مجید یاسوری تألیف علوم‌انسانی در مرحله چاپ کتاب
۷ سفال و سفالگری دکتر علی رفیعی تألیف گیلان‌شناسی در مرحله اخذ فهرستنویسی از کتابخانه ملی
۸ فیزیک پرتو درمانی دکتر علیرضا صدرممتاز، الهام باورنگین ترجمه علوم‌پایه در مرحله اخذ فهرستنویسی از کتابخانه ملی
۹ طراحی لوگو رسول پروری‌مقدم تألیف معماری در مرحله اخذ فهرستنویسی از کتابخانه ملی
۱۰ نه اصل شهرسازی برای قرن ۲۱ دکتر نورالدین عظیمی ترجمه معماری در مرحله اخذ فهرستنویسی از کتابخانه ملی
۱۱ مقدمه‌ای بر تروریسم و امنیت دیجیتال دکتر رضا سیمبر تألیف علوم‌انسانی در مرحله تصحیحات نهایی متن کتاب توسط مؤلف
۱۲ مأخذشناسی تحلیلی انتقادی تاریخی گیلان دوره صفوی دکتر عباس پناهی تألیف گیلان‌شناسی در مرحله تصحیحات نهایی متن کتاب توسط مؤلف
۱۳ بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر دکتر بهرام فلاحتکار تدوین منابع‌طبیعی در مرحله تصحیحات نهایی متن کتاب توسط مؤلف
۱۴ سیاست خارجی هند دکتر رضا سیمبر، سجاد بهرامی مقدم تألیف علوم‌انسانی در مرحله اعمال تصحیحات متن کتاب پس از ویراستاری علمی توسط مؤلف
۱۵ واقع‌گرایی و سیاست جهانی دکتر رضا سیمبر، وحید قربانی، محمود رضوانی ترجمه علوم انسانی در مرحله اعمال تصحیحات متن کتاب پس از ویراستاری علمی توسط مؤلف
۱۶ پرسشنامه‌های مدیریت ورزشی دکتر نوشین بنار تدوین تربیت بدنی در مرحله ویراستاری ادبی
۱۷ روشهای تصمیم‌گیری در مدیریت منابع جنگلی دکتر سلیمان محمدی لیمایی ترجمه منابع‌طبیعی در مرحله ویراستاری علمی
۱۸ نوسازی جهانی دکتر محمدرضا غلامی ترجمه علوم‌انسانی در مرحله ویراستاری علمی
۱۹ اشعار فولکلوریک تالشی دکتر علی رفیعی، دکتر میرمیران تدوین گیلان‌شناسی در مرحله ویراستاری علمی
۲۰ سیاست توسعه کشاورزی دکتر زهرا امیری ترجمه علوم‌کشاورزی در مرحله ویراستاری علمی
۲۱ مفاهیم اساسی آسیب ‌شناسی روانی کودک دکتر فاطمه کریمی ترجمه علوم انسانی در مرحله ویراستاری علمی
۲۲ اواپراتورهای صنعتی دکتر رامین کوهی کمالی تألیف فنی در مرحله ویراستاری علمی
۲۳ روشهای تحقیق در زبان‌شناسی دکتر مریم سادات فیاضی ترجمه گیلان‌شناسی در مرحله ویراستاری علمی
۲۴ کنکاشی در سیاستگذاری آموزش زبان ملی دکتر مریم دانای‌ طوس تدوین علوم‌انسانی در مرحله ویراستاری علمی
۲۵ استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی دکتر نصرت‌اله محمودی ترجمه علوم پایه در مرحله بررسی مجدد متن کتاب توسط مترجم
۲۶ شیمی مواد واسطه و رنگزا دکتر جواد مختاری تألیف فنی در مرحله ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه
۲۷ اصلاح درختان جنگلی دکتر تیمور رستمی شاهراجی تألیف منابع‌طبیعی در مرحله ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه
۲۸ کارکرد سیاسی و اقتصادی گیلان در عصر صفوی تا پایان شاه‌عباس اول دکتر محمد شورمیج تألیف گیلان‌شناسی در مرحله ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه
۲۹ پرورش مرکبات در ایران (با تجدید نظر و اضافات) دکتر رضا فتوحی تألیف علوم‌کشاورزی در مرحله ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه